Víra ve vaše lidi

Když jsem po vysoké škole vstupoval na trh práce, viděl jsem stále podobné vedení lidí. Vedení vládlo od shora dolů, manažeři určovali pravidla, vydávali příkazy a předpokládali, že všechny mozky jsou v jejich kanceláři pohromadě. Nechávali své zaměstnance, aby doufali v to nejlepší. Všichni dělali, co se jim řekne, a snažili se nerozházet kancelář nebo výrobu. V té době u nás ani nebyly žádné specializované manažerské školy a každý vedl své lidi, jak byl vychován doma. Každý si také myslel, že jeho manažerský styl je ten nejlepší.

Když vstupujete na trh práce a začínáte pracovat pro svého prvního zaměstnavatele, vaše první práce je taková vaše první láska, sledujete, pozorujete, kopírujete vše, co dělá váš první manažer nebo manažerka. Je to pro vás něco nového, vstup do světa práce. Párujete vaše představy a jeho nebo její, sledujete to, co se bude dít dále a očekáváte. Snad nejhorší je ten stav, kdy se první láska nezdaří a odnášíte si pytel nepochopení, odmítnutí, nejistoty a rozbitého sebevědomí a svého snu.

Když se sen o kariéře nenaplní

Není nic špatného na tom, mít sny o tom, jak vaše práce má skutečně vypadat, jak se v ní chcete cítit a kam to vlastně celé směřuje. Bohužel mnoho vedoucích pracovníků stále věří, že jediným způsobem vedení je příkazové a kontrolní vedení. Vedoucí osoba využívá svou pozici k tomu, aby lidem říkala, co a jak mají dělat nebo ještě lépe, to raději udělá za vás.

Tito vedoucí stále používají slova jako podřízený, což v jejich pojetí doslova znamená „člověk pode mnou“ nebo „člověk méně důležitý“ k označení někoho, kdo je jim podřízen, a kázeň k popisu toho, jak mohou zacházet s nedostatečně výkonným zaměstnancem stejným způsobem, jakým rodič trestá své dítě.

Bohužel pro tento typ vedoucích může být obtížné přejít na způsob myšlení, kdy členy svého týmu vnímají jako partnery, podporovatele nebo jim důvěřují. Mnohé z nich by ani nenapadlo zeptat se přímého podřízeného na jeho názor nebo zapojit pracovníky do důležitých rozhodnutí, která je mohou ovlivnit.

Manažer jako partner

Nemyslím tímto lásku partnerskou, ale pracovní vztah, založený na partnerství. Je to poněkud jiné myšlení, než si pamatuji ze startu své pracovní cesty. Manažer, který pracuje jako partner ví, že je pro něj lepší spolupracovat s členy svého týmu. Každým dnem získává vzájemnou důvěru a společně pracuje na týmových cílech. Důvěrné vztahy a mimořádné výsledky, které z takového partnerství vyplývají, se prostě nedostaví u vedoucích pracovníků, kteří zůstávají ve své kanceláři, dělají všechna rozhodnutí, štěkají příkazy a připisují si zásluhy za každý úspěch.

Manažer podporovatel

Vedoucí byli všeobecně považováni za lidi, jejichž úkolem je přistihnout své zaměstnance, jak dělají něco špatně. Manažeři zhodnotili něčí výkon, pokárali ho, požadovali zlepšení a následně zmizeli do svých kanceláří, dokud se to celé neopakovalo. Mně to připadalo jako pravý opak motivačního prostředí. Zažíval jsem doslova muka, ta stálá frustrace z nekompetentnosti těchto manažerů, kteří drželi tu svou cedulku „manažer/manažerka“. Kam jsme se do dnes vlastně posunuli?

Mé doporučení je, že by se manažeři méně soustředili na hodnocení a posuzování lidí a více na to, aby je přistihli, že dělají něco dobře. Už z mé první praxe jsem věděl, že většina lidí se na svého šéfa nikdy nedívala jako na přítele, kolegu nebo snad podporovatele nebo partnera. Manažer byl a je také nejsilnějším důvodem k výpovědi. Když lidé viděli svého šéfa přicházet, schovávali se, protože věděli, že se dostanou do obtíží a problémů.

Víra ve vaše lidi

Vždy jsem byl přesvědčen, a to neochvějně, že výjimečný manažer musí mít hlubokou péči o členy svého týmu. Díky svým bohatým zkušenostem s prací s jednotlivci jsem si uvědomil, jaký pozoruhodný potenciál se objeví, když si navzájem důvěřujeme. Je to důkaz našeho společného odhodlání a sdílené odpovědnosti. Bez ohledu na vnější okolnosti je nezbytné, abychom se k lidem pod naším vedením chovali s opravdovou péčí, neochvějnou upřímností a také s maximální úctou – transformační síla důvěry.

Organizační design českých firem 2.0

Tématem organizačního designu se autoři zabývají již od přelomu 70. let dvacátého století. Nejvíce modelů organizačního designu bylo navrženo americkými autory, avšak v 90. letech dvacátého
století vznikají podobné modely i u nás. Organizační design chápeme jako uspořádání jednotlivých faktorů organizace tak, aby byla vytvořena efektivní organizace, která je schopna dosáhnout podnikové strategie a cílů.

Organizační design

„Organizační design zahrnuje rozhodování o tom, jak správně organizovat lidé, práci a procesy v organizaci, aby se dosáhlo co nejlepší efektivity a efektivity.“

Jedním z nejznámějších expertů na toto téma byl Jay R. Galbraith, který definoval organizační
design jako záměrný proces uspořádání jednotlivých faktorů, jakými jsou struktura, lidé, odměny atd. Vše se společným cílem, kterým je dosažení strategie organizace.

Celý článek: https://www.kmosek.com/organizacni-design-ceskych-firem-2-0/

 

Je váš podnik obsazený zcela neschopnými lidmi?

Povyšování je pro dnešní organizace zásadní téma v oblasti kariérního rozvoje zaměstnanců, protože slouží jako pobídka a zároveň jako posilovač efektivnosti a výkonnosti organizace tím, že přiřazuje zaměstnance na pracovní místa, která nejlépe odpovídají jejich schopnostem a jejich budoucí úrovni. Firmy a podniky zpočátku umisťují jednotlivce na pracovní místa, kde mohou málo věcí zničit, a ti, kteří se postupně osvědčí, jsou pak povyšováni na pozice, které vyžadují vyšší úroveň schopností.

Zaměstnanec je tak jednoduše motivován k tomu, aby vyvíjel úsilí prospěšné pro organizaci. Tento tradiční pohled je však stále častěji zpochybňován, neboť bylo zjištěno, že povyšování, pokud není rozumně řízeno, může mít i významně negativní dopad na celou organizaci.

Peterův princip v praxi

Sám se opakovaně přesvědčuji v praxi o tom, že největším úskalím efektivity a výkonnosti organizace je mít obsazen střední a vyšší management nejvhodnějšími a také nejkompetentnějšími profily. Obecně se má za to, že v hierarchii je povýšení silně spojeno s dlouhodobě kompetentně odvedenou prací. Peterův princip však upozorňuje na závažné nedostatky klasické teorie povyšování.

Celý článek: Je váš podnik obsazený zcela neschopnými lidmi?

Personální poradenství pro firmy

Personální poradenství pro firmy

Naše personální poradenství pro firmy obsahuje tyto služby pro regiony Praha, Pardubice a Brno:

Personální poradenství pro firmy | Personální inzerci a proces předvýběru zaměstnanců

Předvýběr a selekce kandidátů představuje způsob spolupráce využívaný především při náboru na střední a vyšší pozice. Výhodou je možnost přesné kontroly nákladů na náborovou kampaň a výběr z většího počtu uchazečů. Celý proces je veden odborným personálním poradcem.

Personální inzerce není jednoduchá záležitost a sestavit pracovní inzerát tak, aby se maximálně zvýšila efektivita ohlasů, může být někdy dost náročné. Se službou personálního poradce s námi docílíte snížení ceny inzerce a zvýšení efektivity inzerátu, případně náborové kampaně.

Předvýběru kandidátů je doplňkem služby personální inzerce a je především o zpracování příchozích reakcí z aktivních inzerujících pozic. Po prvotní selekci životopisů je s vybranými kandidáty veden krátký pohovor neboli před selekce. Během tohoto rozhovoru je možné prověřit kandidáta, reakce na situace, požadované mzdové ohodnocení či termín nástupu do zaměstnání. Zpracované profily kandidátů, včetně doplňujících informací ve formě zprávy, jsou následně prezentovány. Klient si sám vybírá, jaké uchazeče si pozve k osobnímu jednání.

Personální poradenství pro firmy | Vyhledávání kandidátů

Pro vyhledávání uchazečů používáme kombinaci různých zdrojů a nástrojů, včetně vlastní databáze, která je výsledkem mnohaletého působení naší služby v regionech Praha, Pardubice, Hradec Králové a Brno. Výběr vhodných uchazečů probíhá selekcí životopisů a následně osobním pohovorem. Během pohovoru je kandidát seznámen s informacemi o hledané pozici a obecně o klientovi, prostředí a kultuře organizace. Pokud kandidát splní požadavky a na pohovoru zaujme, předloží se klientovi vhodné profily. Životopisy jsou strukturované, obsahují pracovní náplň i důvody odchodu.

Z prezentovaných životopisů si klient vybere ty kandidáty, které budou nejvíce vyhovovat představám organizace a následně domluvíme osobní schůzky s uchazeči. Po schůzce zajišťujeme zpětné vazby obou stran a po domluvě je prezentujeme. Spolupráci při výběru zaměstnanců zajišťujeme pro každého klienta individuálně. Po celou dobu spolupráce o Vás bude pečuje personální poradce. Cílem je, aby poradce znal co nejlépe prostředí společnosti a mohl kvalifikovaně vybírat budoucí zaměstnance. Před výběrem na konkrétní pozice upřednostňujeme osobní setkání u klienta

Personální poradenství pro firmy | Executive search

Tato služba je nejčastěji volena pro výběr velmi specifických pozic, které je obtížné vyhledávat pomocí klasického náboru. Je také vhodná pro obsazování pozic specialistů i vrcholových manažerů.

Naším úkolem je na základě požadavků zpracovat informace o daném trhu a o dostupných uchazečích. Následuje prezentace kandidátů. Z tohoto seznamu jsou ve spolupráci s klientem vybráni kandidáti, se kterými následují další jednání. Cílem těchto jednání, jež nejčastěji doplňují i další služby jako psychodiagnostické testy či AC centrum, je nalézt vhodného kandidáta, který bude pro společnost maximálním přínosem.

Personální poradenství pro firmy | Poradenství při změnách organizace

Předmětem outplacementu je poradenství při organizačních změnách, zejména při změně pracovních pozic, které jsou dotčeny organizační změnou. Poradenství pro ty zaměstnance, kterých se dotkne organizační změna. Program outplacement pro manažery a vrcholové pracovníky. Poradenství pro řešení krizových situací a zvládání emocí. Poradenství pro propouštěné zaměstnance.

Personální poradenství pro firmy | Komplexní outsourcing HR

Nabízíme kompletní externí zpracování služeb v oblasti lidských zdrojů. Od auditu, personální inzerce, předvýběru až po nábor, včetně zpracování mzdového účetnictví a všech dle zákona a daných právních povinností.

Personální poradenství pro firmy | Podpůrné činnosti v oblasti personalistiky

Obsahem projektu podpory personalistiky je zmapování současného stavu personalistiky a popsání celé situace vedení společnosti, včetně návrhu řešení.

Vstupní etapa

 • právní administrativa
 • optimalizace personálních procesů
 • základní personální controlling
 • návrh a realizace mzdového systému
 • návrh systému odměňování
 • podpora stabilizace zaměstnanců
 • analýza vzdělávání a kariérní témata

Realizační etapa

 • náborové procesy
 • systém práce s novými zaměstnanci
 • organizační změny

Závěrečná etapa

 • systém hodnocení zaměstnanců
 • vzdělávání
 • kariérní mapy

Máte zájem o službu personálního poradenství? Máte sídlo nebo pobočku v regionu Praha, Pardubice, Hradec Králové nebo Brno? Neváhejte nás kontaktovat.

Přehled dalších služeb

Personální audit

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

Vice o službě

Personální marketing

Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně.

Více o službě

Nábor a výběr zaměstnanců

Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství.

Více o službě

Personální poradenství

Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství.

Více o službě

Personální agentura

Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.

Více o službě

Personální projekty

Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd.

Více o službě

Externí personalista

Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech.

Více o službě

HR Interim manager

HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.

Více o službě

HR business partner

HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing.

Více o službě

Personální poradenství služby

Personální poradenství služby

Personální poradenství je definováno mnoha způsoby a také se dotýká mnoha oblastí. Dnes personální poradenství vnímáme jako způsob poskytování odborné pomoci v oblasti HR nebo personalistiky, který je zaměřený na obsah, proces nebo úkol a kde personální poradce nenese skutečnou odpovědnost za provedení samotného úkolu, ale pomáhá těm, kteří tuto odpovědnost mají.

Řízení HR – lidských zdrojů dnes zahrnuje celou řadu personálních oblastí, které jsou vzájemně v synergii. Personální poradenství v českých a zahraničních organizacích je realizováno vždy s přihlédnutím k aktuální situaci a podmínkám trhu práce, ale také   ekonomické situace anebo firemní kultuře a atmosféře.

Při realizaci personálního poradenství uplatňujeme komplexní přístup k řešení jejich požadavků a po úvodní analýze prezentujeme více variant s ohledem na možnosti a situaci klienta.

Služby personální poradenství

Recruitment – nábor a vyhledávání zaměstnanců

Jedná se o samotný proces získávání a výběru kvalifikovaných pracovníků, včetně jejich hodnocení a sběru referencí, včetně doporučení.

Executive search – Headhunting a cílené oslovování

Tato služba sebou nese kombinaci systematické personální a obchodní práce, neboť se jedná o cílené hledání výkonných kandidátů a manažerů do vedoucích a klíčových pozic.

Outsourcing personalistiky nebo náboru a HR interim

Jsme zodpovědní za kompletní převzetí odpovědnosti za ucelenou část aktivit týkající se personalistiky, náboru nebo řízení personálního útvaru organizace.

Další oblasti služby personální poradenství

 • Personální poradenství organizace – tato služba se týká aktivit podporujících vytváření organizace a vytváření obsahu pracovních míst.
 • Personální poradenství v oblasti pracovních zdrojů – služba pomáhá v plánování lidských zdrojů včetně získávání a výběru nových pracovníků
 • Personální poradenství a řízení výkonu – služba je zaměřená na konkrétní aktivity vedoucí k dosahování lepších výsledků celé firmy, ale také týmů nebo jednotlivců.
 • Personální poradenství v rozvoj zaměstnanců – cílená služba pro podporu rozvoje a vzdělávání řadových zaměstnanců a manažerů.
 • Personální poradenství a strategie odměňování zaměstnanců – hodnocení a odměňování
 • pracovníků a vytváření systému zaměstnaneckých výhod a benefitů.
 • Personální poradenství a vztahy v organizaci – tato služba vymezuje kolektivní pracovní vztahy a komunikaci uvnitř organizace
 • Personální poradenství a systém – poradenství v personálních informačních systémech.

Máte zájem o realizaci personálního poradenství? Kontaktujte nás.

Přehled dalších služeb

Personální audit

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

Vice o službě

Personální marketing

Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně.

Více o službě

Nábor a výběr zaměstnanců

Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství.

Více o službě

Personální poradenství

Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství.

Více o službě

Personální agentura

Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.

Více o službě

Personální projekty

Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd.

Více o službě

Externí personalista

Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech.

Více o službě

HR Interim manager

HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.

Více o službě

HR business partner

HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing.

Více o službě

Personální poradce jako nástroj pro růst vaší firmy

Personální poradce jako nástroj pro růst vaší firmy

Personální poradce a konzultant v jedné osobě dodává specifickou a odbornou službu, která objektivním a nezávislým způsobem pomáhá organizaci identifikovat a analyzovat problémy v řízení organizace a doporučuje řešení těchto problémů, obvykle personálních. Personální konzultant je osoba, která ze své pozice ovlivňuje řešení personálního problému nebo úkolu. Být dobrým personálním konzultantem nese určité nároky na odborné znalosti oboru HR a osobnostní předpoklady a kompetence. Naše služba personálního konzultanta splňuje kromě svých odborných kompetencí, také osobnostní předpoklady, schopnost chápání lidí a práce s nimi, ale také schopnost komunikovat, motivovat a mít náležité morální kvality.

Být dobrým personálním konzultantem není vůbec jednoduché, protože se musíme ve svém oboru neustále a průběžně vzdělávat, a to jak v oboru týkající se personálně-poradenské činnosti, tak i v rozvoji všeobecných a souvisejících témat.

Interní personální poradce

Tato služba působí v rámci vnitřní organizace a jedná se o službu dlouhodobou. Konzultant pomáhá při řešení nejrůznějších pracovních úkolů, rozboru vztahů na pracovišti a analýzy procesů. Výhodou tohoto poradce, je dobrá znalost prostředí organizace a přístup k potřebným informacím pro vyřešení personálního problému.

Externí personální poradce

Externí konzultant pomáhá organizaci obohatit ji, o zcela nové a nezávislé pohledy a názory na personální problémy, situace a překážky. Zde se jedná o krátkodobou nebo jednorázovou personální službu.

Proces personální poradenství

Personálně konzultační proces probíhá mezi konzultantem a jeho klientem, jedná se vždy o společnou aktivitu, která vede k řešení specifického problému a k vyřešení změn nebo problémů. Důležité je vždy setkat se se všemi zainteresovanými osobami.

Fáze personálního poradenství nebo konzultace

 1. Ve vstupní fázi se kontaktujeme se zadavatelem a pohovoříme s ním oproblémech či změnách, které zadavatel hodlá nebo plánuje řešit nebo zavést do firmy.
 2. Jako další fáze je hloubková diagnóza problému a analýza faktického stavu. Na základě zjištěných informací už personální konzultant přemýšlí o návrhu řešení problémů.
 3. Třetí fáze slouží k naplánování aktivit. Personální poradce pracuje na alternativách řešení, následně vypracuje plán změn a doporučení.
 4. Čtvrtá fáze je konzultační fází, kterou je realizace změn a návrhů vypracovaných personálním poradcem ve spolupráci s klientem. V této fázi se můžou objevit nově vzniklé skutečnosti a překážky, které vedou k dodatečným změnám v projektu nebo plánu.
 5. Pátá a poslední fáze se týká zakončení celého personálně poradenského procesu. Dochází ke zhodnocení projektu a přístupu k řešení problému, dále se hodnotí změny a dosažené výsledky, a to z pohledu zákazníka.

Máte zájem o realizaci personálního poradenství? Kontaktujte nás.

Přehled dalších služeb

Personální audit

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

Vice o službě

Personální marketing

Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně.

Více o službě

Nábor a výběr zaměstnanců

Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství.

Více o službě

Personální poradenství

Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství.

Více o službě

Personální agentura

Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.

Více o službě

Personální projekty

Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd.

Více o službě

Externí personalista

Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech.

Více o službě

HR Interim manager

HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.

Více o službě

HR business partner

HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing.

Více o službě