Tak vy končíte a dáváte výpověď a můžu se zeptat proč?

Ztráta špičkového zaměstnance výrazně zasáhne každou společnost, třeba ne ihned, ale později obvykle ano. Bohužel se tato situace děje stále častěji. Jeden z pěti vysoce výkonných pracovníků pravděpodobně opustí své zaměstnání v příštích šesti měsících a pokračujeme ve statistikách. Méně, než polovina vrcholových zaměstnanců je spokojena se svými p…

Celý článek: https://www.kmosek.com/tak-vy-koncite-a-davate-vypoved-a-muzu-se-zeptat-proc/?feed_id=57417&_unique_id=63b7fdecc168e

#Personalistikaalidskézdroje|HR
#Angažovanostzaměstnanců #Loajalitazaměstnanců #Retencezaměstnanců #udrženízaměstnanců

Autor: Petr Kmošek

Kam všichni zmizeli? Všude chybí lidé

Dva roky otřesů na pracovních trzích udělaly své. Na všech kontinentech došlo na významnou dynamiku pracovní síly. Od vyhnutí se infekci, zotavení z nemoci, péčí o děti, řešení uzavření provozu nebo jeho významné omezení, nedostatečná podpora segmentů ze strany státu atd.

Tento šok v nabídce pracovních sil představuje obrovskou hrozbu a ke globá…

Celý článek: https://www.kmosek.com/kam-vsichni-zmizeli-vsude-chybi-lide/?feed_id=57372&_unique_id=63b6ac45e3611

#Personalistikaalidskézdroje|HR #Personálníagentura|HRrecruitmentagency #Personálnímarketing|HRmarketing
#Budoucnosttrhupráce #Českýtrhpráce #trhpráce

Autor: Petr Kmošek

Manažerský křest ohněm

Studie Boyden Leadership zjistila, že aktuální dynamika trhu má významně negativní dopad na vyhoření zaměstnanců, rostoucí náklady a slabé manažerské týmy. To jsou hlavní zjištění z této nové studie leadershipu.
Křest ohněm
Křest, který mnoho vedoucích pracovníků zažilo během pandemie a hned po ní, pokud jde o šíři záběru a tlak vedení v mnoha po…

Celý článek: https://www.kmosek.com/manazersky-krest-ohnem/?feed_id=57284&_unique_id=63b40902debe4

#Manažerskéřízení|Management #Novinky|News #Personalistikaalidskézdroje|HR
#BoydenLeadership #Průzkumleadershipu #Průzkummanažerů #Studieaprůzkumy

Autor: Petr Kmošek

Problémy rodinného podnikání. Studie rodinných firem

Je tomu tak i v České republice a možná i v celé Evropě, že jsou některé pozice záměrně obsazovány rodinnými příslušníky. Možná je to problém jenom rodinných firem, ale z jiných studií víme, že i celá řada dalších pracovních pozic je obsazovaná lidmi, kteří se znají z předchozí práce nebo mají již vztahy budované na školách apod.

Trh práce dokáž…

Celý článek: https://www.kmosek.com/rodinne-podnikani-pracujeme-jako-rodina/?feed_id=57242&_unique_id=63b2b770d56a0

#Manažerskéřízení|Management #Personalistikaalidskézdroje|HR #Personálníagentura|HRrecruitmentagency #Rodinnéfirmy|Familybusinesses
#Krizerodinnýchfirem #Problémyrodinnýchfirem #Rodinnáfirma #Rodinnépodnikání

Autor: Petr Kmošek

Chyby dnešních manažerů: nechválí a nemotivují

Rostoucí dynamika společnosti, mezinárodní konkurence, ohrožení pandemií, zpomalení dodávek, nefunkční logistika, rostoucí inflace a technologické změny mají obrovský vliv na dnešní organizace. Neustále se měnící tempo, charakter práce, nové vymezení profesí, a stejně jako hranice mezi dříve fungujícími věcmi a dnešním nejistým světem.

Velkými z…

Celý článek: https://www.kmosek.com/chyby-dnesnich-manazeru-nechvali-a-nemotivuji/?feed_id=57198&_unique_id=63b165d456987

#Manažerskéřízení|Management #Personalistikaalidskézdroje|HR
#Pochvalazaměstnanci #Poděkovánízaměstnanci #Spravedliváfirma #Uznáníprácezaměstnance

Autor: Petr Kmošek

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě ovlivňují především dynamická propojení a vztahy mezi nehmotnými silami, stejně jako jsou atomy drženy pohromadě neviditelnými přitažlivými silami, i jednotlivci a týmy disponují dynamickým nap…

Celý článek: https://www.kmosek.com/stary-leadership-konci-prichazi-kvantovy-leadership/?feed_id=57154&_unique_id=63b0141b08c77

#Krizovýmanagement|Crisismanagement #Manažerskéřízení|Management #Personalistikaalidskézdroje|HR
#Kvantováorganizace #Kvantovépoleorganizace #Kvantovévedení #Novýmanagement #Psychometrickénástroje #Systémovémyšlení

Autor: Petr Kmošek

Přichází období výpovědí! Bez zpětné vazby se nepohneme, říkají zaměstnavatelé!

Pandemie, vyhoření nebo nulová kariéra? Co se honí v hlavách zaměstnanců? Zaměstnanci toho mají dost! Faktory odchodů jsou od vyššího platu, syndromu vyhoření, stres spojený s pandemií, nedostatek příležitostí k rozvoji kariéry, nadřízený nebo manažer, ale tím to vážně nekončí.

Dnešní firmy opravdu čelí novým problémům jako nikdy předtím. Po cel…

Celý článek: https://www.kmosek.com/prichazi-obdobi-vypovedi-bez-zpetne-vazby-se-nepohneme-rikaji-zamestnavatele/?feed_id=57068&_unique_id=63ad70d46b79f

#Krizovýmanagement|Crisismanagement #Personalistikaalidskézdroje|HR #Rodinnéfirmy|Familybusinesses
#Fluktuace #Fluktuacezaměstnanců #Zpětnávazba #Zpětnávazbazaměstnanců

Autor: Petr Kmošek

Jak zastavit fluktuaci ve firmě?

Vzhledem k tomu, že velké změny nadále mění podobu pracovní síly v České republice, firmy se snaží doplnit své týmy novými pracovníky, takže jim žalostně chybí lidé a nejsou schopny plnit každodenní požadavky svého podnikání. Zatímco některé odchody jsou způsobeny změnou priorit zaměstnanců, jiné jsou přímým důsledkem selhání vedení při vytváření p…

Celý článek: https://www.kmosek.com/jak-zastavit-fluktuaci-ve-firme/?feed_id=57021&_unique_id=63ac1f2f806f9

#Personalistikaalidskézdroje|HR
#Fluktuace #Fluktuacezaměstnanců #Prevencefluktuacezaměstnanců

Autor: Petr Kmošek

New human resources: měnící se lidské zdroje a organizace

„Jedinou konkurenční zbraní, kterou máte, je vaše organizace.“
Jak se svět práce neustále a systematicky vyvíjí, je třeba ho stále pozorovat a pružně na něj reagovat. Výzkum prováděný Centrem pro mezinárodní studia lidských zdrojů (CIHRS), výzkumným střediskem rovněž přidruženým k School of LER, zkoumá personalisty ohledně změn jejich společností …

Celý článek: https://www.kmosek.com/new-human-resources-menici-se-lidske-zdroje-a-organizace/?feed_id=56979&_unique_id=63aacd7bae041

#Personalistikaalidskézdroje|HR
#Humanresources #Lidskézdroje #NEWhumanresources #Personalistika #trhpráce

Autor: Petr Kmošek

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově transformovat HR tak, aby bylo více automatizované a digitální, toto vše s výhledem na nejistou budoucnost. V době nových očekávání zaměstnanců na jejich udržení a přilákání. Z mé praxe musím také…

Celý článek: https://www.kmosek.com/personaliste-pozor-5-klicovych-top-temat-v-oblasti-hr/?feed_id=56935&_unique_id=63a97bd022398

#Krizovýmanagement|Crisismanagement #Personalistikaalidskézdroje|HR
#Budoucnosttrhupráce #Efektivitamanažersképráce #HRtémata #Tématalidskýchzdrojů

Autor: Petr Kmošek