Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově transformovat HR tak, aby bylo více automatizované a digitální, toto vše s výhledem na nejistou budoucnost. V době nových očekávání zaměstnanců na jejich udržení a přilákání. Z mé praxe musím také…

Celý článek: https://www.kmosek.com/personaliste-pozor-5-klicovych-top-temat-v-oblasti-hr/?feed_id=56935&_unique_id=63a97bd022398

#Krizovýmanagement|Crisismanagement #Personalistikaalidskézdroje|HR
#Budoucnosttrhupráce #Efektivitamanažersképráce #HRtémata #Tématalidskýchzdrojů

Autor: Petr Kmošek