Náborové trendy od roku 2015 do 2025

Na trhu práce chybí již od roku 2015 celá řada profesí a je tomu stále i dnes a na některých pozicích je to ještě komplikovanější. Na druhou stranu velké množství pracovníků ztrácí uplatnění a jejich znalosti a dovednosti požadavkům zaměstnavatelů nestačí a nemají pro ně uplatnění. Jaké budou náborové trendy do roku 2025 a dále?

Přečtěte si také…

Celý článek: https://www.kmosek.com/trendy-na-trhu-prace-v-roce-2015/?feed_id=39546&_unique_id=62ca17ddca599

#PersonalistikaaHR #Personálníagentura
#Budoucítrhpráce #Náborzaměstnanců #Náborovétrendy

Autor: Petr Kmošek