Personální poradenství pro firmy

Personální poradenství pro firmy

Naše personální poradenství pro firmy obsahuje tyto služby pro regiony Praha, Pardubice a Brno:

Personální poradenství pro firmy | Personální inzerci a proces předvýběru zaměstnanců

Předvýběr a selekce kandidátů představuje způsob spolupráce využívaný především při náboru na střední a vyšší pozice. Výhodou je možnost přesné kontroly nákladů na náborovou kampaň a výběr z většího počtu uchazečů. Celý proces je veden odborným personálním poradcem.

Personální inzerce není jednoduchá záležitost a sestavit pracovní inzerát tak, aby se maximálně zvýšila efektivita ohlasů, může být někdy dost náročné. Se službou personálního poradce s námi docílíte snížení ceny inzerce a zvýšení efektivity inzerátu, případně náborové kampaně.

Předvýběru kandidátů je doplňkem služby personální inzerce a je především o zpracování příchozích reakcí z aktivních inzerujících pozic. Po prvotní selekci životopisů je s vybranými kandidáty veden krátký pohovor neboli před selekce. Během tohoto rozhovoru je možné prověřit kandidáta, reakce na situace, požadované mzdové ohodnocení či termín nástupu do zaměstnání. Zpracované profily kandidátů, včetně doplňujících informací ve formě zprávy, jsou následně prezentovány. Klient si sám vybírá, jaké uchazeče si pozve k osobnímu jednání.

Personální poradenství pro firmy | Vyhledávání kandidátů

Pro vyhledávání uchazečů používáme kombinaci různých zdrojů a nástrojů, včetně vlastní databáze, která je výsledkem mnohaletého působení naší služby v regionech Praha, Pardubice, Hradec Králové a Brno. Výběr vhodných uchazečů probíhá selekcí životopisů a následně osobním pohovorem. Během pohovoru je kandidát seznámen s informacemi o hledané pozici a obecně o klientovi, prostředí a kultuře organizace. Pokud kandidát splní požadavky a na pohovoru zaujme, předloží se klientovi vhodné profily. Životopisy jsou strukturované, obsahují pracovní náplň i důvody odchodu.

Z prezentovaných životopisů si klient vybere ty kandidáty, které budou nejvíce vyhovovat představám organizace a následně domluvíme osobní schůzky s uchazeči. Po schůzce zajišťujeme zpětné vazby obou stran a po domluvě je prezentujeme. Spolupráci při výběru zaměstnanců zajišťujeme pro každého klienta individuálně. Po celou dobu spolupráce o Vás bude pečuje personální poradce. Cílem je, aby poradce znal co nejlépe prostředí společnosti a mohl kvalifikovaně vybírat budoucí zaměstnance. Před výběrem na konkrétní pozice upřednostňujeme osobní setkání u klienta

Personální poradenství pro firmy | Executive search

Tato služba je nejčastěji volena pro výběr velmi specifických pozic, které je obtížné vyhledávat pomocí klasického náboru. Je také vhodná pro obsazování pozic specialistů i vrcholových manažerů.

Naším úkolem je na základě požadavků zpracovat informace o daném trhu a o dostupných uchazečích. Následuje prezentace kandidátů. Z tohoto seznamu jsou ve spolupráci s klientem vybráni kandidáti, se kterými následují další jednání. Cílem těchto jednání, jež nejčastěji doplňují i další služby jako psychodiagnostické testy či AC centrum, je nalézt vhodného kandidáta, který bude pro společnost maximálním přínosem.

Personální poradenství pro firmy | Poradenství při změnách organizace

Předmětem outplacementu je poradenství při organizačních změnách, zejména při změně pracovních pozic, které jsou dotčeny organizační změnou. Poradenství pro ty zaměstnance, kterých se dotkne organizační změna. Program outplacement pro manažery a vrcholové pracovníky. Poradenství pro řešení krizových situací a zvládání emocí. Poradenství pro propouštěné zaměstnance.

Personální poradenství pro firmy | Komplexní outsourcing HR

Nabízíme kompletní externí zpracování služeb v oblasti lidských zdrojů. Od auditu, personální inzerce, předvýběru až po nábor, včetně zpracování mzdového účetnictví a všech dle zákona a daných právních povinností.

Personální poradenství pro firmy | Podpůrné činnosti v oblasti personalistiky

Obsahem projektu podpory personalistiky je zmapování současného stavu personalistiky a popsání celé situace vedení společnosti, včetně návrhu řešení.

Vstupní etapa

 • právní administrativa
 • optimalizace personálních procesů
 • základní personální controlling
 • návrh a realizace mzdového systému
 • návrh systému odměňování
 • podpora stabilizace zaměstnanců
 • analýza vzdělávání a kariérní témata

Realizační etapa

 • náborové procesy
 • systém práce s novými zaměstnanci
 • organizační změny

Závěrečná etapa

 • systém hodnocení zaměstnanců
 • vzdělávání
 • kariérní mapy

Máte zájem o službu personálního poradenství? Máte sídlo nebo pobočku v regionu Praha, Pardubice, Hradec Králové nebo Brno? Neváhejte nás kontaktovat.

Přehled dalších služeb

Personální audit

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

Vice o službě

Personální marketing

Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně.

Více o službě

Nábor a výběr zaměstnanců

Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství.

Více o službě

Personální poradenství

Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství.

Více o službě

Personální agentura

Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.

Více o službě

Personální projekty

Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd.

Více o službě

Externí personalista

Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech.

Více o službě

HR Interim manager

HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.

Více o službě

HR business partner

HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing.

Více o službě