Personální poradenství služby

Posted Leave a commentPosted in personální poradce, personální poradenství

Personální poradenství služby

Personální poradenství je definováno mnoha způsoby a také se dotýká mnoha oblastí. Dnes personální poradenství vnímáme jako způsob poskytování odborné pomoci v oblasti HR nebo personalistiky, který je zaměřený na obsah, proces nebo úkol a kde personální poradce nenese skutečnou odpovědnost za provedení samotného úkolu, ale pomáhá těm, kteří tuto odpovědnost mají. Řízení HR – lidských zdrojů dnes zahrnuje celou řadu personálních oblastí, které jsou vzájemně v synergii. Personální poradenství v českých a zahraničních organizacích je realizováno vždy s přihlédnutím k aktuální situaci a podmínkám trhu práce, ale také   ekonomické situace anebo firemní kultuře a atmosféře. Při realizaci personálního poradenství uplatňujeme komplexní přístup k řešení jejich požadavků a po úvodní analýze prezentujeme více variant s ohledem na možnosti a situaci klienta.

Služby personální poradenství

Recruitment – nábor a vyhledávání zaměstnanců Jedná se o samotný proces získávání a výběru kvalifikovaných pracovníků, včetně jejich hodnocení a sběru referencí, včetně doporučení. Executive search – Headhunting a cílené oslovování Tato služba sebou nese kombinaci systematické personální a obchodní práce, neboť se jedná o cílené hledání výkonných kandidátů a manažerů do vedoucích a klíčových pozic. Outsourcing personalistiky nebo náboru a HR interim Jsme zodpovědní za kompletní převzetí odpovědnosti za ucelenou část aktivit týkající se personalistiky, náboru nebo řízení personálního útvaru organizace.

Další oblasti služby personální poradenství

 • Personální poradenství organizace – tato služba se týká aktivit podporujících vytváření organizace a vytváření obsahu pracovních míst.
 • Personální poradenství v oblasti pracovních zdrojů – služba pomáhá v plánování lidských zdrojů včetně získávání a výběru nových pracovníků
 • Personální poradenství a řízení výkonu – služba je zaměřená na konkrétní aktivity vedoucí k dosahování lepších výsledků celé firmy, ale také týmů nebo jednotlivců.
 • Personální poradenství v rozvoj zaměstnanců – cílená služba pro podporu rozvoje a vzdělávání řadových zaměstnanců a manažerů.
 • Personální poradenství a strategie odměňování zaměstnanců – hodnocení a odměňování
 • pracovníků a vytváření systému zaměstnaneckých výhod a benefitů.
 • Personální poradenství a vztahy v organizaci – tato služba vymezuje kolektivní pracovní vztahy a komunikaci uvnitř organizace
 • Personální poradenství a systém – poradenství v personálních informačních systémech.
Máte zájem o realizaci personálního poradenství? Kontaktujte nás.

Přehled dalších služeb

Personální audit

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci. Vice o službě

Personální marketing

Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně. Více o službě

Nábor a výběr zaměstnanců

Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství. Více o službě

Personální poradenství

Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství. Více o službě

Personální agentura

Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky. Více o službě

Personální projekty

Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd. Více o službě

Externí personalista

Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech. Více o službě

HR Interim manager

HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků. Více o službě

HR business partner

HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing. Více o službě

Personální poradce jako nástroj pro růst vaší firmy

Posted Leave a commentPosted in personální poradce, personální poradenství

Personální poradce jako nástroj pro růst vaší firmy

Personální poradce a konzultant v jedné osobě dodává specifickou a odbornou službu, která objektivním a nezávislým způsobem pomáhá organizaci identifikovat a analyzovat problémy v řízení organizace a doporučuje řešení těchto problémů, obvykle personálních. Personální konzultant je osoba, která ze své pozice ovlivňuje řešení personálního problému nebo úkolu. Být dobrým personálním konzultantem nese určité nároky na odborné znalosti oboru HR a osobnostní předpoklady a kompetence. Naše služba personálního konzultanta splňuje kromě svých odborných kompetencí, také osobnostní předpoklady, schopnost chápání lidí a práce s nimi, ale také schopnost komunikovat, motivovat a mít náležité morální kvality. Být dobrým personálním konzultantem není vůbec jednoduché, protože se musíme ve svém oboru neustále a průběžně vzdělávat, a to jak v oboru týkající se personálně-poradenské činnosti, tak i v rozvoji všeobecných a souvisejících témat.

Interní personální poradce

Tato služba působí v rámci vnitřní organizace a jedná se o službu dlouhodobou. Konzultant pomáhá při řešení nejrůznějších pracovních úkolů, rozboru vztahů na pracovišti a analýzy procesů. Výhodou tohoto poradce, je dobrá znalost prostředí organizace a přístup k potřebným informacím pro vyřešení personálního problému.

Externí personální poradce

Externí konzultant pomáhá organizaci obohatit ji, o zcela nové a nezávislé pohledy a názory na personální problémy, situace a překážky. Zde se jedná o krátkodobou nebo jednorázovou personální službu.

Proces personální poradenství

Personálně konzultační proces probíhá mezi konzultantem a jeho klientem, jedná se vždy o společnou aktivitu, která vede k řešení specifického problému a k vyřešení změn nebo problémů. Důležité je vždy setkat se se všemi zainteresovanými osobami.

Fáze personálního poradenství nebo konzultace

 1. Ve vstupní fázi se kontaktujeme se zadavatelem a pohovoříme s ním oproblémech či změnách, které zadavatel hodlá nebo plánuje řešit nebo zavést do firmy.
 2. Jako další fáze je hloubková diagnóza problému a analýza faktického stavu. Na základě zjištěných informací už personální konzultant přemýšlí o návrhu řešení problémů.
 3. Třetí fáze slouží k naplánování aktivit. Personální poradce pracuje na alternativách řešení, následně vypracuje plán změn a doporučení.
 4. Čtvrtá fáze je konzultační fází, kterou je realizace změn a návrhů vypracovaných personálním poradcem ve spolupráci s klientem. V této fázi se můžou objevit nově vzniklé skutečnosti a překážky, které vedou k dodatečným změnám v projektu nebo plánu.
 5. Pátá a poslední fáze se týká zakončení celého personálně poradenského procesu. Dochází ke zhodnocení projektu a přístupu k řešení problému, dále se hodnotí změny a dosažené výsledky, a to z pohledu zákazníka.
Máte zájem o realizaci personálního poradenství? Kontaktujte nás.

Přehled dalších služeb

Personální audit

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci. Vice o službě

Personální marketing

Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně. Více o službě

Nábor a výběr zaměstnanců

Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství. Více o službě

Personální poradenství

Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství. Více o službě

Personální agentura

Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky. Více o službě

Personální projekty

Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd. Více o službě

Externí personalista

Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech. Více o službě

HR Interim manager

HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků. Více o službě

HR business partner

HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing. Více o službě